امور سهام

اطلاعات سهامداران

سهامدار گرامی با سلام.

لطفاً فرم پیوست را از  اینجا دانلود کرده و پس از تکمیل با شمار تلفن 87241124 مسئول امور سهام و مجامع آقای بابایی تماس حاصل نموده و یا نسبت به ارسال آن از طریق شماره فکس 87241036-۰۲۱ اقدام کنید.

 

اخبار امور سهام و مجامع
اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1402
اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه 1401
اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400