مدیران خودرو

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
تعداد بازدید : ۹۶۱۴

 

   
شرایط فروش       

     

  • سقف تسهیلات : 60% ارزش کارشناسی شده خودرو
  • سقف مدت بازپرداخت : 48 ماه
  • فاصله پرداخت اقساط : ماهیانه یا سه ماه یکبار
  • خودروهای ایرانی وچینی و وارداتی
  • عقد قرارداد در قالب اجاره بشرط تملیک
  • ارائه مستندات شغلی و درآمدی از جانب متقاضی و ضامنین
  • ارائه چکهای اقساط و تضمین از جانب متقاضی و ضامنین
  • ارائه حداقل یک ضامن معتبر واجد حساب جاری
  • ارائه چک تسهیلات در وجه فروشنده خودرو