مسئولیت های اجتماعی

 1. وضعیت مصرف انرژی
 • دوجداره کردن درب و پنجره ها بر اساس استاندارد به منظور جلوگیری از اتلاف انرژی
 • استفاده از لامپ های کم مصرف
 • تنظیم ساعات جلسات قبل از اوج مصرف روزانه
 • کنترل مصارف برق، آب و گاز با توجه به حدنصاب های مقرر توسط مراجع ذیربط

 

 1. عملکرد زیست محیطی
 • تفکیک زباله های خشک و تر جهت بازیافت
 • گل کاری در محوطه شرکت
 • استفاده از گیاه های طبیعی تزئینی در واحدها
 • راه اندازی اتوماسیون اداری جهت کاهش مصرف کاغذ

 

 1. گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح بهداشتی و رفاهی کارکنان
 • رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در دوران همه گیری ویروس کرونا و توزیع منظم اقلام بهداشتی به کارکنان
 • قرارداد با شرکت بیمه ما جهت بیمه درمان تکمیلی به منظور پرداخت بخشی از هزینه های درمانی، بیمه عمر و حوادث کارکنان.
 • پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی به مناسبت های مختلف و اعیاد.
 • پرداخت کارانه متناسب با عملکرد شرکت و کارکنان
 • برنامه ریزی به منظور استفاده کارکنان از امکانات اقامتی رفاهی
 • نوسازی تجهیزات مستعمل و دکوراسیون داخلی شرکت
 • تهیه و تجهیز امکانات آموزشی
 • طراحی و یکپارچه سازی و تهیه لباس فرم مناسب کارکنان
 • ارائه تسهیلات به کارکنان مطابق آئین نامه