مجمع عمومی عادی ساليانه واسپاری ملت برگزار شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵
تعداد بازدید : ۲۹۰۲

 

به گزارش روابط عمومی شرکت واسپاری ملت، با برگزاری مجمع عمومی واسپاری ملت و اعلام تحقق سود 2/5 برابری شرکت در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی قبل، مهر تاییدی بر عملکرد شایسته تقدیر و درخشان شرکت واسپاری ملت زده شد.

 

صورت‌های مالی حسابرسی شده دوره منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ واسپاری ملت نشان دهنده رشد چشمگیر سود خالص نسبت به دوره مشابه سال گذشته میباشد. رشد سود خالص شرکت واسپاری ملت بدلیل افزایش فعالیت شرکت و اعطای تسهیلات به مشتریان جدید بوده است. در همین راستا شرکت در سال 1401 اقدام به انعقاد تفاهم نامه همکاری با تأمین‌کنندگان خودرو از جمله شرکت های کرمان دیزل، آرین پارس موتور، مایان دیزل و ... نمود که منجر به افزایش اعطای تسهیلات به مشتریان این شرکت ها و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت گردید. سود خالص شرکت در سال 1401 معادل 1.007.578 میلیون ریال محقق گردید که مبین رشد 2/5 برابری سود خالص شرکت نسبت به سود سال 1400 به میزان 427.888 میلیون ریال می باشد.

تسهیلات اعطایی به مشتریان در سال 1401 در حوزه های خودرو سبک؛ خودرو کار، لوازم کار و تجهیزات، املاک تجاری و کالای دیجیتال با تمرکز بر خودروی کار بواسطه نقش تأثیرگذار آن بر تولید و اشتغال زایی بوده است.

بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، واسپاری ملت توانسته از محل اعطای تسهیلات به مشتریان مبلغ 1.270.297 میلیون ریال درآمد عملیاتی کسب نماید، ضمن اینکه میزان وصول مطالبات شرکت نیز به میزان 27 درصد نسبت به سال 1400 رشد نشان می دهد که حاکی از عملکرد مطلوب شرکت در تمامی شاخص‌های اصلی عملکردی در صنعت لیزینگ می باشد.

در ضمن، توزیع سود معادل 20 درصد سود خالص شرکت از قرار هر سهم 135 ریال در مجمع عمومی شرکت به تصویب رسید.