اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و عمومی عادی سالیانه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷
تعداد بازدید : ۳۹۸۴

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

 

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا رأس ساعت 10:00 صبح در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و رأس ساعت 11:00 صبح در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت روز یکشنبه مورخ 1402/04/25 برای سال مالی منتهی به 1401/12/29 که در محل تهران، خیابان پاسداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، خیابان شهید نوریان، پلاک 11، مجتمع رفاهی بانک ملت تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

 

دستور جلسه:

1- استماع گزارش های هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29.

2- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت وضعیت مالی و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1401/12/29.

3- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402.

4- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای آگهی های شرکت در سال 1402.

6- سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی.

پخش آنلاین

تلفن امور سهام: 87241089