حوزه فعالیت

موضوع فعالیت شرکت

(خودرویی (سواری و کار

(دفاتر کار (ویژه پزشکان ، وکلا و مهندسین

تجهیزات پزشکی و بیمارستانی

حمل و نقل جاده ای

کارخانجات و کارگاههای تولیدی

پیمانکاری طرحهای عمرانی ، ساختمانی و راهسازی

معدن و صنایع معدنی