خرید املاک اداری و تجاری
اعطای تسهیلات در دفاتر اداری و واحدهای تجاری
شرایط اعطای تسهیلات به شرح ذیل می باشد:
یکی از اهداف مهم شرکت واسپاری ملت، تامین اعتبار مورد نیاز جهت خرید دفاتر اداری و تجاری و همینطور املاک با کاربری اداری ویژه وکلا، پزشکان و مهندسان است.
الف –تسهیلات خرید دفاتر اداری و واحدهای تجاری
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و خوشنام برای خرید دفاتر اداری و تجاری، و متخصصین اعم از وکلا، پزشکان و مهندسین جهت املاک مسکونی با کاربری اداری
می توانند از تسهیلات لیزینگ جهت خرید این املاک بهره ببرند.
متخصصان باید مجوزهای لازم جهت استفاده از ساختمان های مسکونی با کاربری اداری را داشته باشند. حداقل مجوزهای هر یک از رشته های فعالیت به شرح ذیل است:
  • مجوز فعالیت دفتر مهندسی(برای دفاتر مهندسی طراحی و عمران)
  • شماره نظام پزشکی و پروانه مطب
  • مجوز دفتر وکالت و مجوز وکالت
املاک فوق الذکر می تواند از املاک موجود شرکت انتخاب شده یا توسط مشتری املاک مورد نظر به شرکت معرفی شده و شرکت جهت خرید و واگذاری آن در قالب اجاره به شرط تملیک  اقدامات لازم را انجام دهد.
سقف تسهیلات:سقف تسهیلات قابل پرداخت این بخش جهت اشخاص حقیقی حداکثر تا 10میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تابع مقررات بانک مرکزی خواهد بود.
مدت قرارداد: مدت بازپرداخت این تسهیلات متناسب با شرایط متقاضی تا حداکثر 60 ماه می باشد.
پرداخت تسهیلات تا میزان سقف مقرر شده با اخذ تضمین های لازم از جمله اسناد تجاری میسر بوده و متقاضی می بایستی فاقد سابقه چک برگشتی و نیز مانده معوق تسهیلات نزدبانکها و موسسات اعتباری باشد.