فروش خودروی 207 اتوماتیک
«فروش خودروی 207 اتوماتیک»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
207اتومات675,000,0001234194,528,000499,018,500919,100,000150,000,000
2438109,069,000531,510,4001,012,800,000
3631280,979,000561,296,5001,112,200,000
4831667,224,000588,686,5001,217,200,000