فروش خودروی 206 تیپ 2
«فروش خودروی 206 تیپ 2»
نام خودروتسهیلاتمدت اقساط (ماه)تناوب اقساطتعداد اقساط (چک) مبلغ قسط با بیمه بدنهپیش پرداخت مشتریچک تضمین 120%چک تضمین 2
206تیپ2369,000,0001234106,299,000272,739,300502,500,000150,000,000
243859,574,000290,501,600553,700,000
3631244,216,000306,784,600608,000,000
4831636,696,000321,757,900665,400,000