اخبار
اولین عرضه اولیه سال 95 در بورس تهران با سهام واسپاری ملت کلید خورد
توضیحات: در ادامه
متن: 
به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران - امروز چهارشنبه مورخ 1395/03/12- تعداد 80 میلیون سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت واسپاری ملت متعلق به شرکت گروه مالی ملت به عنوان 496امین شرکت پذیرفته شده برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام شرکت در فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش واسطه گری های مالی به جز تأمین وجوه بیمه و بازنشستگی ، گروه سایر واسطه گری های مالی و طبقه ی اجاره داری مالی در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد"ولملت" عرضه و قیمت خورد.
تعداد 60 میلیون سهم در فرآیند کشف قیمت عرضه و مابقی معادل تعداد 20 میلیون سهم نیز به قیمت کشف شده جهت  مشتریان بر خط اختصاص خواهد یافت. معامله سهام شرکت واسپاری ملت 84/8 میلیارد تومان به ارزش بازار افزود.

چهارشنبه 12 خرداد 1395
تعداد بازدید:2011