اخبار
بازدید از شرکت ماکان دوچرخ (تولید کننده انواع دوچرخه)
توضیحات: 
متن: 
بازدید از شرکت ماکان دوچرخ (تولید کننده انواع دوچرخه)
در راستای توسعه ارائه خدمات لیزینگ و فروش اقساطی در تاریخ 22 آذر بازدیدی توسط آقایان دکتر پارساپور مدیر عامل، کیارش عضوء هیات مدیره و گرمارودی سرپرست امور لیزینگ در حوزه ماشین آلات و لوازم خانگی از شرکت ماکان دوچرخ تولید کننده انواع دوچرخه و ویلچر به عمل آمد. در این بازدید آقای حمیدرضا معینی فرد رئیس هیات مدیره شرکت ماکان دوچرخ توضیحاتی، در خصوص مراحل ساخت و مونتاژ دوچرخه های فوق ارائه نمودند.

چهارشنبه 24 آذر 1400
تعداد بازدید:3469