اخبار
افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت
توضیحات: 
متن: 
افزایش سرمایه شرکت واسپاری ملت 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت واسپاری ملت ساعت 10 صبح روز 1400/08/17 در محل سالن اجتماعات شرکت بیمه ما برگزار گردید.
در این جلسه که با حضور 67/4 درصد از سهامداران شرکت هم زمان و به صورت آنلاین برگزار گردید گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص افزایش سرمایه قرائت شد و مجمع عمومی افزایش 87/5 درصدی سرمایه شرکت از مبلغ 800 میلیارد ریال به 1/500 میلیارد ریال از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران را تصویب نمود.
در این جلسه آقای دکتر پارساپور مدیر عامل شرکت واسپاری ملت با اشاره به گذشت بیش از 6 سال از آخرین افزایش سرمایه قبلی شرکت، افزایش سرمایه فعلی را جهت تجدید ساختار مالی و بهبود توان نقدینگی شرکت در راستای توسعه فعالیتها ضروری دانستند و آقای مهندس رهنما مدیرعامل هلدینگ بهساز مشارکت ملت نیز بر تحقق اهداف شرکت از جمله افزایش سودآوری و سهم بازار تاکید نمودند .

چهارشنبه 19 آبان 1400
تعداد بازدید:2208