اخبار
اطلاعیه آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
توضیحات: 
متن: 
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
شماره ثبت: 350287    شماره شناسه ملی: 10103972003
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا رأس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 17/08/1400 در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت واسپاری ملت که در محل میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، پلاک 9ساختمان بیمه ماسالن اجتماعات طبقه اول شمالی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
  • قرائت و استماع گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه
  • اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا و در اجرای الزامات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ، امکان حضور فیزیکی سهامداران محترم در جلسه مجمع حداکثر برای 15 نفر مقدور میباشد . از سهامداران محترم تقاضا می­گردد با مشاهده آنلاین جلسه مجمع از طریق لینک ذیل ما را در برگزاری شایسته مجمع یاری بفرمائید .
ضمنا سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه می­باشند ، برگه ورود به جلسه با ارائه مدرک شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی ، وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و همچنین معرفی نامه و مدرک شناسایی معتبر برای نمایندگان اشخاص حقوقی در محل برگزاری مجمع توزیع می­گردد .
تلفن امور سهام شرکت واسپاری ملت: 87241089
سایت شرکت:  WWW. Mellatleasing.com
لینک مجمع ( آنلاین ):https://livekadeh.com/official/vaseparimellat
                                                             هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)
آدرس سالن:

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ونک، پلاک 9 –ساختمان بیمه ما –سالن اجتماعات طبقه اول شمالی

شنبه 8 آبان 1400
تعداد بازدید:1753