اخبار
کسب رتبه یک توانگری شرکت بیمه ما از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
توضیحات: 
متن: 

بیمه مرکزی سطح توانگری شرکت‌های بیمه را اعلام کرد و بر اساس آن، شرکت بیمه"ما" برای هشتمین سال متوالی موفق به کسب رتبه یک توانگری مالی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه"ما"، بر اساس گزارش اعلام شده از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه ای در سطح یک توانگری، وضعیت مطلوب دارند و می توانند از عهده ایفای تعهدات خود در قبال بیمه گذاران برآیند.

بر اساس این گزارش، شرکت هایی که در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار دارند نسبت توانگری آنها برابر 100 درصد و بیشتر است؛ این شرکت ها برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از توانایی کافی برخوردارند.

گفتنی است جدول توانگری مالی شرکت های بیمه بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده سال گذشته این شرکت هاست.

شنبه 31 فروردين 1398
منبع: بیمه ما
تعداد بازدید:209