اخبار
اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه
توضیحات: 
متن: 
«اطلاعیه مجمع عمومی عادی سالیانه»
پیرو ماده 38 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، به اطلاع میرساند با توجه به برنامه ریزی های بعمل آمده جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت واسپاری ملت در مورخه 1398/02/19 برگزار می گردد. دستور جلسه مجمع عبارتست از:
  • استماع گزارش هیئت مدیره ، بازرس قانونی و حسابرس شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • بررسی و تصویب  تراز نامه ، صورت  سود و زیان و تقسیم سود مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29
  • انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت  و تعیین حق الزحمه ایشان
  • انتخاب اعضاء هیئت مدیره
  • انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
  • تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره
  • سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام باشد.
 هیات مدیره شرکت واسپاری ملت(سهامی عام)

پنجشنبه 22 فروردين 1398
تعداد بازدید:276