اخبار
برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ در شرکت واسپاری ملت
توضیحات: 
متن: 
«برگزاری جلسه هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ در شرکت واسپاری ملت»
آخرین جلسه هیأت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در سال 97، با حضور دبیر کل و همین­طور اعضای هیأت مدیره انجمن روز دوشنبه در شرکت واسپاری ملت برگزار گردید.
در این جلسه که به میزبانی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت واسپاری ملت برگزار شد، ضمن آرزوی توفیق و موفقیت برای مدیرعامل واسپاری ملت در منصب جدید، به بررسی سایر موضوعات مهم پیرامون مسائل صنعت لیزینگ و همچنین دستور جلسه هیأت مدیره انجمن پرداخته شد.

سه شنبه 14 اسفند 1397
منبع: داخلی
تعداد بازدید:250