اخبار
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت واسپاری ملت
توضیحات: 
متن: 
«برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت واسپاری ملت»
مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت واسپاری ملت با دستور جلسه تغییر در مواد اساسنامه شرکت و سایر موارد در صلاحیت این مجمع، روز چهارشنبه هشتم اسفند ماه 1397 ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی واقع در خیابان ایرانشناسی برگزار گردید.
در طی این جلسه که با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنها، رئیس مجمع، ناظرها، دبیر مجمع و نماینده سازمان بورس رسمیت یافت، دستورات جلسه مورد بررسی و رای گیری قرار گرفت. بر این اساس، اساسنامه شرکت واسپاری ملت با اساسنامه نمونه بانک مرکزی، تطابق و در نهایت به تصویب رسید.

شنبه 11 اسفند 1397
تعداد بازدید:301