اخبار
برگزاری اولین کنفرانس بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای تسهیلاتی لیزینگ
توضیحات: 
متن: 
«برگزاری اولین کنفرانس بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای تسهیلاتی لیزینگ»
اولین کنفرانس بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای تسهیلاتی لیزینگ در تاریخ 29/11/97 که با حضور جمعی از مدیران گروه مالی ملت و بانک ملت، واسپاری ملت، انجمن لیزینگ و همچنین جمعی از مدیران عامل و ارشد شرکت های لیزینگ، قضات و نمایندگان شورای حل اختلاف، بانک مرکزی، مدیران شرکت های خودروسازی و سایر صاحب نظران حقوقی و قضایی در سالن اجتماعات بانک با هدف بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای لیزینگ برگزار شد.
دکتر بهزاد قنبری، مدیرعامل شرکت واسپاری ملت به عنوان اولین سخنران این کنفرانس، ضمن خیر مقدم به شرکت‌کنندگان این نشست با اشاره به اهمیت بی بدیل نقش قراردادها در صنعت لیزینگ، به اهمیت همکاری بیشتر نهادهای ناظر صنعت، نهادهای قضایی و همچنین انجمن ملی لیزینگ جهت حل مشکلات شرکت های لیزینگ به خصوص در بعد حقوقی تأکید کردند.
محمدهادی موقعی دبیر انجمن ملی لیزینگ ایران، سخنران بعدی این مراسم با تأکید بر نقش تشکل ها در صنعت لیزینگ، قدم اول را اثبات ضرورت حضور این تشکل ها عنوان کرده و قدم بعدی را اثبات جایگاه صنعت لیزینگ عنوان کردند. وی توجه همزمان به رویکردهای نوین اقتصادی برای حفظ و توسعه کسب و کار صنعت لیزینگ همراه با توجه به موضوعات و الزامات حقوقی را ضروری و لازم دانست و از تلاش انجمن ملی لیزینگ برای تعامل مستمر و سازنده با بانک مرکزی و نهادهای قضایی برای ایجاد شفافیت هر چه بیشتر سخن گفت.
سخنران دیگر این  کنفرانس تخصصی، دکتر ابراهیم پور مدیرعامل گروه مالی ملت بود که ضمن اشاره به فرصت ها و تهدیدهای ایجاد شده برای لیزینگ ها در وضعیت رکود و تحریم اقتصاد کشور، تأکید کرد که جایگاه صنعت لیزینگ در کشور طی سالیان گذشته تغییر محسوسی را نداشته و در توسعه فرهنگ خود بین مردم نیاز به تلاش بیشتر دارد. وی با اشاره به اهمیت این کنفرانس در قالب تجمیع کلیه نهادهای مرتبط با زنجیره ارزش لیزینگ از جمله شرکت‌های خودروسازی و نهادهای ناظر، بر ضرورت ادامه برگزاری برنامه هایی از این دست به منظور هم‌افزایی هر چه بیشتر شرکت‌های لیزینگ اشاره داشت.
در ادامه این کنفرانس، چهار پنل تخصصی با موضوعات داوری با ارائه دکتر گنج بخش مشاور انجمن ملی لیزینگ، چالش های حقوقی صنعت لیزینگ با ارائه محمدعلی اسفنانی معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور، بررسی ابعاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با ارائه دکتر رزاق کریمی مدیر حقوقی لیزینگ پارسیان و در آخر آسیب شناسی قراردادهای صنعت لیزینگ با ارائه دکتر مصطفی دعاگوئی عضو هیات علمی دانشگاه برگزار شد.
حسن ختام این کنفرانس با معرفی و تقدیر از کارشناسان برتر وصول مطالبات شرکت واسپاری ملت صورت پذیرفت.

سه شنبه 30 بهمن 1397
منبع: داخلی
تعداد بازدید:269