اخبار
انتظار خودروسازان برای استفاده از کانال ویژه مالی اروپا
توضیحات: 
متن: 
«انتظار خودروسازان برای استفاده از کانال ویژه مالی اروپا»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتوگو با دنیای خودرو اظهار داشت:«در صورت تداوم همکاری و گسترش پوششهای این کانال مالی، بسیاری از مشکلات صنعت خودرو در بخش نقلوانتقال پول برای تامین مواداولیه و قطعه رفع خواهد شد.»
وی افزود:«باتوجه‌به اینکه اینستکس قدرت نقدشوندگی درآمدهای نفتی و صادراتی ما را به شکلی غیرمستقیم فراهم می‌کند، میتوان درآمدهای ارزی این منابع را بهصورت شفاف خرج نیازهایی مانند ملزومات صنایع کشور کرد. همچنین نظر به اینکه تحریم صنعت خودرو، یک تحریم پسابرجامی است و بهصورت یکجانبه از طرف آمریکا اِعمال شده، از قابلیتهای این کانال میتوان در صنعت خودرو بهخوبی استفاده کرد.»
به گفته زاوه، استفاده از امکانات این کانال در صنعت خودرو در کوتاهمدت قابلیت اجرایی ندارد، اما در میانمدت و بلندمدت میتوان روی آن حساب کرد.
وی با اشاره به اینکه چینیها نیز منتظر اجرایی‌شدن این سازوکار هستند تا در پرتو آن بتوانند شرایط همکاری‌های خود با ایران را مطابق با منافع ملی و اقتصادی‌شان تطبیق دهند، ادامه داد:«گرچه حجم دادوستدهای چین با ایران به قدری زیاد است که چنین کانالی را میتوان بهصورت اختصاصی با این کشور یا مثلا با حضور چین، هند و کره راهاندازی کرد، اما به دلیل سختگیریهای شدید آمریکا در این دور از تحریمها، هیچ‌یک از بانک‌های خارجی حتی بانک‌های کشورهای آسیای شرقی همچون چین و کره نیز حاضر به همکاری با بانک‌های ایران نیستند.»
این کارشناس صنعت خودرو درمورد خودروسازان فرانسوی نیز گفت:«شاید بتوان در بلندمدت با استفاده از این کانال مالی، مشکل تامین قطعه برخی محصولات پیشین پژو و رنو را حل کرد، اما اینکه پژو یا رنو بهواسطه این سازوکار دوباره مانند دوران برجام به ایران بیایند، بعید است. زیرا این دوخودروساز ازطریق شرکای خود یعنی ولوو و نیسان در پی حضور و سهمخواهی در بازار آمریکا بوده و در این زمینه بسیار محتاط هستند.»

دوشنبه 15 بهمن 1397
منبع: دنیای خودرو
تعداد بازدید:279