اخبار
چهارستاره‌ها چهارده تایی شدند
توضیحات: آخرین گزارش ارزشیابی کیفی انواع خودروهای تولید داخل تا پایان آبان‌ماه امسال، روز دوشنبه 19 آذر ماه منتشر شد.
متن: 
براساس گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای داخل در آبان‌ماه:
چهارستاره‌ها  چهارده تایی شدند 
آخرین گزارش ارزشیابی کیفی انواع خودروهای تولید داخل تا پایان آبان‌ماه امسال، روز دوشنبه 19 آذر ماه منتشر شد.
 براساس جدیدترین تغییرات جدول رتبه‌بندی خودروهای تولید داخل از لحاظ کیفیت، نیومزدا3 از میان چهارستاره‌ها و برلیانسH230از گروه سه‌ستاره‌ها حذف شده‌اند. این در حالی است که رنو ساندرو اتوماتیک که به دلیل توقف تولید در آخرین گزارش ارزشیابی کیفیت حضور نداشت، بار دیگر به چهار ستاره‌های گزارش آبان‌ماه اضافه شده است. همچنین دانگ‌فنگH30که از آخرین جدول ارزشیابی کیفیت حذف شده بود، بار دیگر در میان سه ستاره‌های گزارش آبان‌ماه قرار گرفت.آنطور که از آخرین گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل بر اساس استانداردهای ملی مشخص است، کل تولید خودروسازان در آبان‌ماه امسال 38هزارو977 دستگاه بوده است. باتوجه‌به اینکه آمار دقیقی از میزان تولید خودرو در ماه قبل از آن، یعنی مهرماه در دست نیست، مقایسه آمار تولید خودرو در آبان‌ماه نسبت‌به شهریورماه، نشان می‌دهد حجم تولید خودرو نسبت‌به دوماه قبل از آن تنها 36دستگاه کاهش داشته است. همچنین مقایسه آمار تولید خودرو در آبان‌ماه امسال نسبت‌به زمان مشابه سال گذشته،56هزارو891دستگاه کاهش تولید را نشان می‌دهد.به این ترتیب خودروهای تولیدشده در آبان سال‌جاری، شامل 49مدل خودرو در گروه سبک و 12مدل خودرو سنگین بوده است.لازم به ذکر است از کل خودروهای تولیدشده در این ماه، 99درصد از حجم تولیدات مربوط‌به خودروهای سبک بوده و تنها یک‌درصد تولید خودرو در گروه خودروهای سنگین صورت گرفته است.
حذف نیومزدا3 از 4ستاره‌ها
آخرین گزارش ارزشیابی خودروهای ساخت داخل در آبان‌ماه سال‌جاری نشان می‌دهد با وجود حذف نیومزدا3 از این گروه، به دلیل اضافه شدن دوباره رنو ساندرو اتوماتیک و ارتقای کیفیت چانگانCS35، خودروهای این‌گروه به 14مدل افزایش یافته است.به این ترتیب در جدول سطوح کیفی خودروهای سبک تولید داخل، پژو2008 تولید ایران‌خودرو/ایکاپ و سوزوکی گرند ویتارا محصول ایران‌خودرو خراسان در گروه خودروهای در سطح قیمتی یک، کیا سراتو تولید سایپا، هیوندای اکسنت و هیوندایi20محصولات کرمان‌موتور و هاوالH2محصول بهمن‌موتور به‌عنوان خودروهای سطح قیمتی دو،B30محصول بهمن‌موتور و چانگانCS35تولید سایپا سیتروئن به‌عنوان خودروهای سواری در سطح قیمتی سه و پژو 207، پژو207 اتوماتیک، تندر90 پلاس اتوماتیک و تندر90پلاس از محصولات ایران‌خودرو و رنو ساندرو اتوماتیک و پارس تندر به‌عنوان محصولات پارس‌خودرو در گروه قیمتی چهار، در ارزیابی‌های انجام شده چهار ستاره کیفیت دریافت کرده‌اند.
حذف برلیانسH230و اضافه‌شدن دانگ‌فنگH30
نگاهی به سه‌ستاره‌های جدول مقایسه سطوح کیفیت خودروهای داخل نشان می‌دهد به دلیل حذف برلیانسH230محصول پارس خودرو و تغییر جایگاه چانگانCS35سایپا سیتروئن از میان سه‌ستاره به گروه چهارستاره‌ها، تعداد خودروهای موجود به 13مدل کاهش یافته استبه این ترتیب هایماS7اتوماتیک محصول ایران‌خودرو خراسان، تیگو5 تولید مدیران خودرو و جکS5محصول کرمان موتور در سطح قیمتی دو، آریزو5 و ام‌وی‌امX22از محصولات مدیران‌خودرو و برلیانسH330اتوماتیک تولید پارس‌خودرو در گروه خودروهای سطح قیمتی سه، تندر 90 پارس‌خودرو، تندر 90، رانا، دنا پلاس، پژو 206 و پژو 206SD و دانگ‌فنگH30از محصولات ایران‌خودرو در سطح قیمتی چهار، ازجمله خودروهای تولید داخل به شمار می‌روند که در ارزیابی‌های صورتگرفته موفق به دریافت حداقل سه ستاره کیفیت شده‌اند.
دوستاره‌ای‌ها هیچ تغییری نداشته‌اند
بررسی خودروهای تولید داخل با دو ستاره کیفیت در جدول مقایسه سطوح کیفیت خودروهای سبک نشان می‌دهد تعداد این خودروها از گزارش قبل که 15خودرو بود، تغییری نداشته است.به این ترتیب نگاهی به جزئیات این بخش نشان می‌دهد در پرتعدادترین گروه جدول، همچنان نیو ام‌وی‌امX33Sمحصول مدیران‌خودرو در سطح قیمتی دو و لیفانX60اتوماتیک تولید کرمان‌موتور در سطح قیمتی سه قرار دارند. بر این اساس می‌توان گفت کیفیت این دو مدل خودرو با سطح قیمتی آنها در جدول ارزشیابی تناسب ندارد.به این ترتیب نیو ام‌وی‌ام 315 مدیران خودرو، دنا محصول ایران‌خودرو، پژو پارس ایران‌خودرو کرمانشاه، پژو 405 ایران‌خودرو خراسان، سورن و سمند تبریز محصول ایران‌خودرو تبریز، تیبا2 سایپا، تیبا و ساینا محصولات سایپا سیتروئن در گروه خودروهای سطح قیمتی چهار و سایپا 131Xمحصول پارس‌خودرو، سایپا 132X، سایپا131Xو سایپا 111Xاز تولیدات سایپا در سطح قیمتی پنج، در ارزیابی‌های انجام شده باز هم موفق به دریافت تنها دو ستاره کیفیت شدند.


يکشنبه 25 آذر 1397
تعداد بازدید:366