اخبار
تمدید طرح بخشودگی جرایم بدهکاران معوق شرکت واسپاری ملت
توضیحات: ادامه
متن: 
مشترک گرامی
 

طرح بخشودگی جرائم بدهکاران معوق تمدید شد

باتوجه به تمدید طرح بخشودگی جرائم تا تاریخ 97/9/24  در صورت پرداخت کامل بدهی خود جرائم مشمول بخشودگی می‌گردد.

شنبه 5 آبان 1397
تعداد بازدید:727