اخبار
آغاز طرح بخشودگی جرایم بدهکاران معوق شرکت واسپاری ملت
توضیحات: ادامه
متن: 
مشترک گرامی
 
باتوجه به آغاز طرح بخشودگی جرائم از تاریخ 97/8/5 الی 97/9/5 به مدت یک ماه در صورت پرداخت کامل بدهی خود جرائم مشمول بخشودگی می‌گردد.

شنبه 5 آبان 1397
تعداد بازدید:322