اخبار
جناب آقای دکتر میرفیض فلاح ، بعنوان مدیرعامل شرکت واسپاری ملت منصوب گردیدند
توضیحات: در ادامه
متن: 
به گزارش روابط عمومی- طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 96/06/25 جناب آقای دکتر میر فیض فلاح ، به نمایندگی از شرکت بیمه ما طی معرفینامه ای بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت منصوب گردیدند.
دکتر میرفیض فلاح فارغ التحصیل دانشگاه تهران با مدرک دکترای مدیریت مالی بوده و از سوابق مدیریتی ، اجرایی ایشان میتوان به مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت تدبیر بین الملل ، مدیر عامل شرکت لیزینگ ایران و شرق ، رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران ، رئیس هیأت مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت ، عضو هیأت مدیره شرکت توسعه سرمایه مفید ، عضو هیأت مدیره شرکت واسپاری ملت ، نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران ، معاون طرح و برنامه و لیزینگ شرکت لیزینگ سپهرصادرات ، اشاره نمود.
همچنین جناب آقایتیمور غفاری به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان بعنوان عضو موظف هیئت مدیره منصوب گردیدند. پیش از این ایشان به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی بهساز ، عضو هیات مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران ، مدیر امور بیمه ای ، مدیر امور پشتیبانی ، مدیر امور برنامه‌ریزی و بازاریابی و رئیس اداره کل بازاریابی و تجهیز منابع بانک کشاورزی و مدیر کل تعاونی های تولیدی وزارت تعاون و مدیریت در جهاد سازندگی و امور عشایر مشغول به فعالیت بوده اند.

يکشنبه 2 مهر 1396
تعداد بازدید:10078