اخبار
برگزاری نخستین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) بعد از ورود به بورس اوراق بهادار
توضیحات: در ادامه
متن: 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری ملت برای سال مالی منتهی به اسفندماه 95 روز هجدهم اردیبهشت ماه سال جاری در حالی برگزار شد که جناب آقای دکتر صالحی تبار مدیریت عامل شرکت در گزارش سالیانه خود، به کاهش چشم گیر مطالبات معوق شرکت اشاره داشته و تماماً آن را رو به کاهش عنوان نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت واسپاری ملت، جناب آقای دکتر صالحی تبار مدیریت عامل شرکت در ابتدای گزارش خود در مورد عملکرد شرکت واسپاری ملت در سال مالی95 ابتدا به تشریح فضای کسب و کار صنعت لیزینگ در اقتصاد ایران پرداخت و اظهار داشت:« جایگاه هر صنعت در اقتصاد را می توان با بررسی شاخص ضریب نفوذ آن صنعت درGDPمقایسه کرد، بررسی ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در دنیا در مقایسه با ایران نشان می دهد که این صنعت حداقل باید معادل دوهزار و پانصد درصد رشد کند که به متوسط جهانی نزدیک شود.» وی در ادامه، صنعت لیزینگ در کشور را نیز دارای چالش های زیادی دانست و تشریح کرد:« علاوه بر اینکه وضعیت پرتفوی شرکت های لیزینگ در ایران به طور کلی متأثر از رکود حاکم بر اقتصاد بوده است، عواملی نیز وجود دارد که موانع اختصاصی فضای کسب و کار این صنعت محسوب می شود. محدود بودن عملیات لیزینگ به عقودی چون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی درکنار چالش هایی مانند بانک محور بودن نظام تأمین مالی، اطاله دادرسی، قرار دادن مأخذ مالیاتی بر کل تسهیلات شرکت های لیزینگ، مشکلات رتبه بندی مشتریان همگی از گلوگاه هایی است که بالندگی صنعت را با چالش جدی مواجه می کند.» صالحی تبار در ادامه اظهار داشت:« اگرچه این صنعت در ایران دارای مشکلات عدیده ای است ولی چابکی، تخصصی بودن واگذاری، تحریک عرضه و تقاضا و هدایت صحیح نقدینگی در مسیر اقتصاد واقعی از عواملی است که اقتصاد کشور را به این صنعت نیازمند می کند.»
مدیریت محترم عامل شرکت واسپاری ملت جایگاه شرکت را از نظر سهم بازار بین شرکت های لیزینگی بورس، رتبه چهارم اعلام کرد.
وی در ادامه در مورد استراتژی و سیاستهای آتی فروش شرکت اعلام کرد:«حوزه فعالیت این شرکت در بخش خودرو بدلیل هزینه های اداری و ریسک کمتر شرکت به سمت خودروهای سنگین حرکت کرد و در آینده جهت متنوع کردن پرتفوی محصولات، در بخش های ساختمان، حمل و نقل هوایی، دریایی و ریلی، تجهیزات ، ماشین آلات و... نیز سرمایه گذاری خواهیم کرد.»
در ادامه این گزارش مدیرعامل واسپاری ملت خبر داد:«با توجه به اینکه استراتژی شرکت بهره گیری از نیروی انسانی کارا، بهره گیری از روش های ارزان قیمت تامین مالی، توسعه کمی و کیفی خدمات و خدمات پس از فروش و... است، در نظر دارد در سال جاری عملکرد خود را نسبت به سایر رقبا در بازار از خود بهبود ببخشد.»
در ادامه مقیم زاده رئیس مجمع و نماینده سهامدار عمده درباره وضعیت سرمایه گذاری بلند مدت در سهام مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق عنوان کرد:«امیدواریم تا این سرمایه گذاری ها در سال جاری واگذار شده و به نتیجه برسد.»
گفتنی است که در این جلسه بازرس قانونی گزارش خود را قرائت کرد و عیسی زاده معاون مالی و اقتصادی شرکت به ارائه پاسخ در مورد بندهای حسابرسی مطرح شده پرداخت.
لازم به توضیح است که پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و گزارش فعالیت هیات مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، مجمع به اتفاق آراء تصمیمات زیر را اتخاذ نمود:
1.صورت های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و یادداشت های همراه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395 مورد تصویب قرار گرفت.
2.معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت به شرح مندرج در بند 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی توسط مجمع با رعایت تشریفات قانونی مربوطه، مورد تنفیذ قرار گرفت.
3.موسسه حسابرسی بهمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100174390 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی 10100188574 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 29/12/1396 انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید.
4.مجمع تصویب نمود مبلغ 10ریال خالص به ازای هر سهم و جمعا به مبلغ 8.000.000.000 ریال به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم گردد.
5.پس از بحث و تبادل نظر، اشخاص حقوقی زیر برای مدت دو سال جهت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
الف-شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام به شماره شناسه ملی 10102801942
ب-شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10320380692
ج-شرکت بیمه ما (سهامی عام) به شماره شناسه ملی10320591652
د-شرکت بهسازان ملت (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی 10101543568
ه- شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام) به شماره شناسه ملی10320359435
6.روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
7.حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره ماهیانه مبلغ 12.000.000ریال ناخالص به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید.

سه شنبه 2 خرداد 1396
تعداد بازدید:1089