اخبار
اصلاحیه آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) برای سال منتهی به 1395/12/30
توضیحات: در ادامه
متن: 
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم میرساند که بند 2 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/2/18 مشتمل بر تقسیم سود نیز می باشد. 
هیئت مدیره شرکت واسپاری ملت(سهامی عام)

شنبه 16 ارديبهشت 1396
تعداد بازدید:872