طرحهای اعتباری
یک دستگاه خودروی جک S5
توضیحات: 
متن: 
«لیست تسهیلات جک S5-مدل97-صفر کیلومتر»
نام خودرورنگقیمت فروش تسهیلات  مدت اقساط (ماه)  نرخ سود مصوب  تناوب اقساط  تعداد اقساط مبلغ قسط بیمه بدنه پیش پرداخت مشتری چک تضمین 120%چک تضمین 2
جک S5سفید 2,050,000,000 1,230,000,000 1221.0% 34354,305,000 909,098,500 1,674,700,000 150,000,000
جک S5سفید 2,050,000,000 1,230,000,000 2421.0% 38198,552,000 968,306,000 1,845,500,000 150,000,000
جک S5سفید 2,050,000,000 1,230,000,000 3621.0% 312147,355,000 1,022,582,900 2,026,700,000 150,000,000
جک S5سفید 2,050,000,000 1,230,000,000 4821.0% 316122,287,000 1,072,493,600 2,218,000,000 150,000,000

چهارشنبه 17 بهمن 1397
تعداد بازدید:1820