طرحهای اعتباری
فروش لیزینگی محصولات پارس خودرو
توضیحات: .
متن: 
فروش لیزینگی محصولات پارس خودرو
مشخصات خودرو
مدلرنگ خودروقیمت خودرو-ریالمبلغ تسهیلات-ریالتعداد اقساط
مبلغ قسط ماهیانه بابیمه بدنه-ریال
مبلغ پیش پرداخت مشتری با بیمه بدنه-ریالمبلغ چک تضمین-ریال
تندر E2L90
1392
مشکی      سفید          نقره ای 
نوک مدادی
353,806,000
176,903,000
36
6,782,000
210,724,689
264,920,000
176,903,000
485,587,000220,096,205283,580,000 
پارس تندر 1392سفید375,300,000
187,650,000 
36
7,195,000
223,530,139
281,010,000
187,650,000 
48 
5,928,000 
233,470,981300,810,000
  • زمان تحویل خودروهای فوق از زمان واریز وجه و تکمیل پرونده 15 روز کاری خواهدبود.
  • خودروهای واگذار شده در قالب عقد اجاره بشرط تملیک ( رهنی) می باشد و در طول مدت قرارداد توسط شرکت واسپاری ملت بیمه بدنه خواهند شد . .
  • 25%حق بیمه سال اول نقدا دریافت و الباقی طی اقساط و در طول مدت قرارداد اخذ خواهدشد. ..
  • پرداخت اقساط با دفترچه بوده که در کلیه شعب و باجه های بانک ملت سراسر کشور قابل پرداخت می باشد. ...
  • مشتری می بایست علاوه بر معرفی یکنفر ضامن معتبر کاسب و یا کارمند با حقوق مکفی یکفقره چک بمیزان 120% اصل و فرع تسهیلات به واسپاری تسلیم نماید.

شنبه 28 دي 1392
تعداد بازدید:53156