اخبار امور سهام و مجامع
جدول زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1396/12/29
توضیحات: در ادامه
متن: 
جدول زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم حقیقی و حقوقی شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) که در تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ22/02/1397سهامدار شرکت می باشند میرساند، سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره به میزان30ریال به ازای هر سهم، مربوط به سال مالی منتهی به29/12/1396مطابق برنامه زمانبندی ذیل پرداخت می گردد:
الف) سهامداران حقیقی
تعداد سهام
تاریخ واریز سود سهام
نحوه پرداخت
از 1 تا 000ر100
از ابتدای شهریور 97
مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی
از 001ر100 تا 000ر000ر1
از ابتدای مهر 97
مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی
از 001ر000ر1 تا 000ر000ر5
از ابتدای آبان 97
مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی
001ر000ر5 به بالا
از ابتدای دی 97
مراجعه به کلیه شعب بانک ملت در سراسر کشور با ارائه کارت ملی
ب) سهامداران حقوقی
سود سهام کلیه سهامداران حقوقی از ابتدای دی ماه 97 با ارائه درخواستهای کتبی و اعلام شماره حساب بانک ملت و یا اعلام شماره شبای سایر بانکها به شرکت، قابل پرداخت می باشد.

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید:1044