اخبار امور سهام و مجامع
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1396/12/29
توضیحات: در ادامه
متن: 
"آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالی منتهی به 1396/12/29
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ که در مرکز مطالعات بهره وری و منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران- خیابان شیخ بهایی جنوبی-شهرک والفجر- خیابان ایران شناسی- خیابان نهم- پلاک ۶  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش هیئت مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی
 -۲تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه،حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد و تصمیم گیری راجع به تقسیم سود
۳انتخاب حسابرس و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه ایشان
تعیین پاداش و حق حضور اعضاء هیئت مدیره
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
سایر موارد در صلاحیت مجمع عمومی عادی
 بنابر مفاد ماده ۹۹ قانون تجارت، از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می نماید از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ مورخ۱۰/۱۳۹۷/۰۲ الی ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ به امور سهام شرکت واقع در تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمدقصیر(بخارست)، خیابان نوزدهم، پلاک ۲۲، طبقه چهارم، امور سهام و مجامع مراجعه و با ارائه اصل کارت ملی و شناسنامه، اصل وکالتنامه و یا معرفی نامه رسمی برگه ورود به جلسه را دریافت نمایند.
امور سهام و مجامع

دوشنبه 10 ارديبهشت 1397
تعداد بازدید:675